Honning opkøb

Aulum BiavlsCenter opkøber honning i spande.

Tønder eller Palletanke over 1 ton henvises til:

Jakobsens A/S, Buntmagervej 20, 7490 Aulum, Tel +45 9747 2739, Mail:  info@jakobsens.com.

Honning i engangsspande:

Aulum Biavlscenter har indgået en aftale om opkøb af honning i spande til forud aftalt fast pris. Afregnes for hvert kvartal.

Pris på Honning pr. 1/4-2024:

Aktuel pris pr. kilo: 

Blomsterhonning i spande: 18,50 kr. 
(Der udleveres ikke byttespande.)

Blomsterhonning i tønder: 20,50 Kr. 
(Der udleveres ikke byttetønder.)

Blomsterhonning i palletanke:  18,50 kr.  
(Palletanke kan afhentes når de er tomme.) 

Lynghonning: A kvalitet 40,50 kr., B Kvalitet 38,500 kr.

Forskellen på A og B kvalitet er hvor kraftig honningen er. Jakobsens afgør kvaliteten. (Pollen-analyse påkræves)

Proceduren:

For hvert kvartal bliver den indleverede honning sendt til analyse.  For at være med i indeværende kvartal, skal honningen leveres senest den tyvende, i den sidste måned.

Når anlyseresultatet foreligger og honningen er godkendt bliver den afleveret og solgt til den aftalte pris.

Tidshorisont: 

Afhængig af indleverings tidspunkt, tager det mellem 4 og 15 uger inden den indleverede honning sendes til analyse.

Hertil kommer 4-6 uger til honninganalyse og afregning. Der kan derfor gå op til 24 uger inden betalingen falder.

Afregning:

Biavleren får en kopi af indvejningssedlen med oplysning om kvoteprisen.

Når honningen er godkendt jf. ovenstående procedure, så modtager biavleren en besked om, at honningen er godkendt og solgt.

Herefter sender biavleren en faktura til Aulum Biavlscenter på det aftalte beløb.

Fakturaen betales hurtigst muligt af Aulum Biavlscenter.

Krav til spandene:

Spandene skal være fødevaregodkendt Mærket med  (GLAS/GAFFEL)  

Spandene skal være rene (beskidte spande bliver afvist)

Spande og låg skal være intakte.

Alle spande skal være markeret med leverandørnavn og slyngedato.

Overholdelse af ovennævnte krav kontrolleres af levnedsmiddelstyrelsen.

Spande der ikke opfylder ovennævnte krav, vil blive afvist, indtil kravene er opfyldt.

Krav til biavleren:

Biavleren skal være registreret som primær producent af honning.

Det har indtil 21.04.2021 været registreret hos fødevarestyrelsen. Denne registrering er ikke længere gyldig.

Registreringen ligger fremover i CBR (Centrale BigårdsRegister).

Dokumentation for registreringen kan indtil videre kun foregå ved indlevering af udskrift af dine kontaktoplysninger fra CBR.

Alle biavlere der sælger honning til opkøbere (Aulum BiavlsCenter) skal kunne udstede en fakturas med CVR-nummer. Der er ikke krav om momsregistrering med mindre, omsætningen overstiger gældende regler.

Krav til fakturaen: (oplyst af SKAT)

  • udstedelsesdato (fakturadato)
  • fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
  • Sælgers navn og adresse
  • købers navn og adresse
  • mængden og arten af de leverede varer 
  • momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Note 2)
  • gældende momssats Note 2)
  • det momsbeløb, der skal betales. Note 2)

Note 2. Gælder kun hvis sælger er momsregistreret.

Tilbagekaldelse:

Viser analyserne at honningen ikke opfylder gældende regler for renhed (Pestisider og foderrester m.m.),bliver biavleren straks orienteret og anmodet om at tilbagekalde honningen.

Fortrydelse:

Biavleren kan fortryde indleveringen og tage sin honning tilbage indtil der er taget analyser.
Er analyserne udtaget betragtes indleveringen som bindende aftal