TavleMedBier

Ved sæsonafslutning skal birammerne vaskes, og voksen smeltes af, så den senere kan anvendes til valsning af nye tavler. Rammer kan indleveres til vask/afsmeltning hos Aulum BiavlsCenter hele året.

 

Indlevering

Rammer indleveres bundtet sammen 10-20stk. (max. 10kg pr. bundt) med snor om.  Pakket forskudt af hjørneklodser/bæreliste, som vist på billedet. Rammerne pakkes i tæt plastik med tydelig navn, adresse og telefonnummer samt antal rammer angivet på hver sæk. Hvis du er med i grøn pulje, mærkes hver sæk med “grøn”, samt husk at oplyse det ved indleveringen. Ved indlevering skal oplyses det nøjagtige antal rammer og sække, på det udfyldte skema for indlevering. Find skemaet her: skema til indlevering af Rammer og voks

Skrællevoks og presset voks, pakkes i sække for sig selv (max. 10kg pr. sæk)og mærkes som sække med rammer.

Har du ønske om at få din egen voks retur i blokvoks, mærker du endvidere dine sække med et tydeligt “EVR”. Dette koster 75,00 kr.

Indleverer du rammer fra bifamilier, der er ramt af Amerikansk (ondartet) eller Europæisk bipest, bedes du gøre opmærksom på dette ved indleveringen og mærke samtlige sække med “PEST”.

Sådanne rammer har højeste prioritet hos Aulum BiavlsCenter og vil blive forarbejdet hurtigst muligt.

Indlevering af rammer til vask/smeltning kan ske hele året.

Husk at du skal udfylde et skema med antal rammer og sække, når du indleverer rammer og voks. Du kan hente og printe skemaet her: skema til indlevering af Rammer og voks

Rammevask og Voksforarbejdning

Det foregår i 3 trin.

Afsmeltning af voks.
Vask og desinficering af rammer.
Valsning af voksen til nye tavler.
Vi smelter først voksen af rammerne. Herefter har vi voksen for sig og de urene rammer for sig. Voksen sies for urenheder og størkner nu til blokvoks.
Rammerne vaskes rene, og du får besked (e-mail) om at rammerne er klar til afhentning.
Den mængde voks, der kom ud af det, sættes ind på din personlige “voks-bank-bog”. Denne mængde kan anvendes til valsede tavler – der betales særskilt for valsningen.
Ved afhentning af rammerne kan du vælge at; -Købe valsede vokstavler svarende til den blokvoksmængde, der blev smeltet af dine indleverede rammer. -Kun at afhente rammerne, så står blokvoksen på din “vokskonto”, hvorfra der løbende kan “hentes” tavler.

Vil man have sit eget blokvoks tilbage så er dette muligt, mod et mindre tillæg på 75,00 kr. pr. indlevering.

Priser:

Standard Voks: Afsmeltning af voks 30,00 kr. pr. kilo.

Grøn Voks pulje: Afsmeltning af voks 30,00 kr. pr. kilo.

Rammevask 5,00 kr. pr. ramme.

Tillæg for Voksmøl 4,00 kr. pr. ramme.

Vask af dronningegitter 15,00 kr. pr. stk.

Min. pris incl. moms 150,00 kr.

Der beregnes et miljø-tillæg på 35 kr. pr. indlevering.

Valsede vokstavler pakkes i pakker med 5kg. i alle ramme-mål.

5 kg tavler i ramme-mål 12/10 svarer til ca. 60 tavler.
5 kg tavler i ramme-mål Norsk Mål (NM) svarer til ca. 55 tavler.
5 kg tavler i ramme-mål Lav Normal (LN) svarer til ca. 69 tavler.
5 kg tavler i ramme-mål Langstroth (LS) svarer til ca. 55 tavler.
5 kg tavler i ramme-mål 3/4 langstroth (3/4 LS) svarer til ca. 75 tavler.
5 kg tavler i ramme-mål Dadant (DD) svarer til ca. 45 tavler.

Alle priser er incl. moms.

Voksvalsning

Voksvalsning er processen hvor bivoks valses til nye tavler. I Aulum BiavlsCenter kan du få din blokvoks valset til nye tavler. Voks håndteres i puljer, der er kategoriseret efter driftsform.

Vi arbejder for tiden med 2 puljer, en “Standard Pulje” og en ‘Grøn Pulje’.

En gang om året kontrolleres og analyseres alle voks puljer – der analyseres bl.a. for pesticid rester.

I valseprocessen opvarmes bivoksen i længere tid til 80C-85C, det uskadeliggør evt. sygdomssporer fra bipest mm.

Vil man have sit eget voks valset til egne tavler, så er dette muligt, dog skal voksmængden være på minimum 400kg.

Grøn voks pulje

Den grønne voks-pulje er for biavlere, der kun bruger myresyre og oxalsyre ved varroa-bekæmpelse. Din voks’ oprindelse skal ligeledes stamme fra bigårde, der kun har benyttet myresyre og oxalsyre.

Vi får jævnligt voksen analyseret for pesticidrester. Derved sikrer vi, at vores grønne voks pulje hele tiden lever op til vore høje kvalitetskrav.

Erklæringen, der skal udfyldes ved deltagelse i Grøn Pulje, findes i nedenstående link.

Grøn pulje erklæring